Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Skoro 3 desetiletí zkušeností

Společnost ELTES, s.r.o. byla založena jako ryze česká firma v roce 1994. Od prvopočátku usilovně pracovala na získání pověsti důvěryhodného partnera a respektovaného dodavatele slaboproudých systémů obecně, bezpečnostních systémů však především.

Během krátké doby se ELTES transformoval z projekční a montážní firmy na dodavatele komplexních systémů ochrany majetku a osob. Milníkem na této cestě se stala realizace bezpečnostního systému  personalizačního centra platebních karet v roce 1997. Zkušenosti z přípravy projektu, jeho projednání a následně samotná realizace včetně závěrečné certifikace zásadním způsobem ovlivnily další rozvoj společnosti. 

Získání potvrzení NBÚ podle zákona č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností včetně stupně "Důvěrný", stejně jako certifikátu informačního systému pro ukládání a tvorbu utajovaných informací stejného stupně, umožnily společnosti ELTES ucházet se o významné zakázky. V řadě z nich uspěla a zakázky realizovala. Společnost je od roku 2005 nepřetržitě držitelem platného osvědčení podnikatele pro stupeň „Důvěrný“, stejně jako certifikátu informačního systému pro stupeň „Důvěrný“.

Úloha partnera, který klientům přináší za všech okolností pouze osvědčená řešení v oblasti výstavby a provozu bezpečnostních systémů, vždy však s důrazem na ekonomickou výhodnost a přiměřenost, znamená nastavit celou řadu procesů uvnitř společnosti. Pravidelná školení projektantů, techniků, stejně jako systémy řízení kvality, managementu bezpečnosti informací a managementu řízení projektů jsou dlouhodobě zavedeny a kontrolovány.

Svou působností firma ELTES pokrývá široké spektrum oblastí, realizuje projekty pro oblast státní správy, municipality, státní příspěvkové organizace, ozbrojené sbory České republiky, ale také v oblasti vědy,  kultury a sportu. Nelze opomenout přípravu sídla centrály European GNSS Agency (GSA) v Praze, kde společnost plnila roli dodavatele komplexního bezpečnostního systému.

V průběhu let společnost ELTES získala jedinečné know-how, které jí poskytuje významnou konkurenční výhodu. Dodávané systémy jsou vždy připraveny na míru specifickým potřebám konkrétního klienta. Společným jmenovatelem realizovaných projektů je vysoká míra kooperace jednotlivých technologických souborů uvnitř bezpečnostního systému, společné rozhraní pro správu a monitoring. Důležitá je schopnost výměny informací se systémy třetích stran, ať již se jedná o personální systémy, měření a regulaci, nebo závodní stravování či call centrum. 

Za dobu své existence společnost ELTES realizovala stovky projektů, které se staly účinným nástrojem prevence bezpečnostních incidentů, nebo poskytly podklady pro vyřešení a důkazní prostředky.