Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kariéra > Pro studenty

Pro studenty

Podporujeme zájem mladých lidí o studium technických oborů

Kouzlo technických disciplín je pro současnou generaci studentů větší, než by se podle počtu přihlášených ke studiu mohlo zdát. Považujeme za důležité motivovat budoucí i současné studenty, ukázat jaké uplatnění na trhu práce jim získané vzdělání přinese a samozřejmě ty nejlepší podpořit také finančně.

Podmínkou získání podpory ve formě motivačního příspěvku od naší společnosti, je motivační dopis, podání přihlášky k programu podpory společnosti ELTES, úvodní pohovor, uzavření  smlouvy o budoucí pracovní smlouvě a řádný průběh studia. Studentům, kteří naplní všechna kritéria pro získání podpory poskytujeme po dobu studia paušální měsíční příspěvek na školné, jízdné, stravování a ubytování a to do maximální výše 5.000,- Kč / měsíc středoškolákovi a do maximální výše 10.000,- Kč/měsíc vysokoškolákovi. Po úspěšném završení studia se v souladu s pracovní smlouvou student stává naším novým kolegou. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu 5 roků, naplněním tohoto závazku dojde k umoření nákladů, které společnosti ELTES poskytováním podpory vznikly. Každý celý odpracovaný rok reprezentuje poměrnou část celkového nákladu. 

Studentům zajišťujeme stáže, praxi v oboru a nadstavbové vzdělání formou prezenčních i online kurzů. Oblíbenou formou podpory jsou studijní pobyty v zahraničí, které v rámci našich programů také podporujeme.

Jak program podpory společnosti ELTES funguje?

Náš program podpory je určen studentům technických škol, kteří zodpovědně a proaktivně řeší své budoucí uplatnění na trhu práce. Na získání podpory z programu společnosti není žádný právní nárok, vždy záleží na individuálním posouzení žádosti uchazeče o podporu.

S úspěšným žadatelem o podporu z programu společnosti ELTES uzavřeme smlouvu o přípravě na budoucí výkon profese u naší společnosti. Jedná se o smlouvu o budoucí pracovní smlouvě a o poskytnutí motivačního příspěvku uzavřenou dle nového občanského zákoníku.

Nedílnou součástí dohody s uchazečem je závazek absolvování stáže ve společnosti ELTES v době trvání 1 měsíc a to každý školní rok, ve kterém je podpora poskytována. Cílem je získání praktických dovedností již v době studia, které následně zkrátí adaptační proces absolventa při začleňování do realizačních týmů.

Výhody podpory:

 • pravidelná finanční podpora žáka/studenta,
 • výhodné podmínky a jasná pravidla – částka, délka podpory,
 • individuální přístup ke každému z žáků/studentů,
 • záruka odborné praxe v rámci studia,
 • jistota budoucího zaměstnání.

Podmínky pro vyplacení podpory/motivačního příspěvku:

 • potvrzení o studiu,
 • motivační dopis,
 • vyplnění přihlášky,
 •  uzavření smlouvy o budoucí pracovní smlouvě,
 • řádný průběh studia,
 • žák/student v daném roce nesmí mít neomluvenou absenci, omlouvání absence musí být v souladu se školským zákonem,
 • žák/student v daném školním roce nesmí mít kázeňská opatření, v případech hodných zvláštního zřetele rozhodne zástupce firmy,
 • splnění podmínek pro poskytování podpory,
 • dosažení prospěchového průměru z odborných předmětů musí být hodnoceno nejvýše známkou 2,0 a v rámci odborného výcviku nesmí být žák/student hodnocen hůře než známkou výborný,

Výše základního měsíčního motivačního příspěvku se bude vyplácet po dobu školního roku, nevyplácí se v době prázdnin a po dobu přerušení studia.

Každý žák/student je také povinen vykonat během studia:

 • absolvování stáže ve společnosti ELTES v době trvání 1 měsíc a to každý školní rok, ve kterém je podpora poskytována.